Ordet gesäll har sitt ursprung ur 1400-talets tyska geselle. Under skråväsendets tid var hantverkaren först lärling i 3-6 år innan denne kunde avlägga gesällprov. För att sedan bli mästare var han tvungen att införskaffa nya kunskaper genom att vandra till andra orter under minst 3 år och till slut avlägga mästarbrev.

Chesterfield-fåtölj som gesällprov

Det är den här möbeln som Lena gjorde sitt gesällprov på. Hon har byggt upp hela möbelns stoppning från stommen med resårhus, grundstoppningar i celocrine och överstoppningar i tagel till klädseln i ylletyg och vegetabiliskt garvat skinn.

För att ta gesällbrev inom möbeltapetsering måste man visa att man klarar av att utföra vissa grundläggande moment av så kallade traditionella stoppningstekniker. Chesterfield-fåtöljen har alla dessa moment och en mycket hög svårighetsgrad som kan leda till ett högt slutbetyg.

Arbetet granskas av yrkeskunniga granskningsmän allt eftersom momenten genomförs. Poängskalan sträcker sig från 0-5.0 där 3.0 är godkänt.